A-Kumulacje 2023, Kaliskie Biennale Sztuki

„A-Kumulacje 2023, Kaliskie Biennale Sztuki” to czwarta już edycja konkursu dla artystów związanych z Kaliszem. Prezentacja wystawy konkursowej będzie miała miejsce od 20 kwietnia do 26 maja 2023 roku w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina i w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
W programie biennale poza wystawami konkursowymi przygotowane zostaną także wystawy i wydarzenia towarzyszące, zaproponowane
przez duet kuratorski: Dagny i Daniela Szwed. Podczas tegorocznych „A-Kumulacji” głos zabiorą artystki, które w swoich pracach operują dźwiękiem. Pośrednio lub bezpośrednio posługują się nim do wyrażenia siebie. Ten dźwięk to w każdym przypadku odważna postawa artystyczna zawierająca się pomiędzy subtelnością wypowiedzi a krzykiem, osobistymi przeżyciami a kwestiami dotykającymi całe społeczeństwo, akceptacją i niezgodą, szukaniem wewnątrz i znajdywaniem poza nawiasem, pomiędzy niente a fortissimo possible. Od 20 kwietnia do 26 maja 2023 roku w Kaliszu zabrzmią: Justyna Banaszczyk, Dominika Korzeniecka, Magda Mellin, Karolina Mełnicka, Dominika Olszowy, Karolina Rec, Iza Tarasewicz i Ola Winnicka.

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 20 KWIETNIA – 26 MAJA 2023 ROKU
MIEJSCE WYSTAWY: GALERIA SZTUKI IM. JANA TARASINA