Jury 61. KST

KALINA ZALEWSKA – teatrolog, autorka recenzji, szkiców o teatrze i dłuższych rozpraw. W latach 2009-20 zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr”, członkini kapituły Nagród im. Swinarskiego i Zelwerowicza, przyznawanych przez pismo. Kilkukrotna selekcjonerka Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i Konkursu „Klasyka Żywa”. Od czerwca 2020 do kwietnia 2021 pełniła obowiązki dyr. Teatru Telewizji.

 

 

MARCIN HYCNAR – aktor, reżyser, menedżer kultury. Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej, a także wykładowca tejże uczelni. W atach 2006-2016 w zespole artystycznym Teatru Narodowego w Warszawie. Brał udział w wielu produkcjach telewizyjnych i filmowych. Jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody im. L. Schillera (2009) i Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza (2010). Od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, a od 1 grudnia 2020 r. jest Dyrektorem Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

 

 

JANUSZ ŁAGODZIŃSKI – aktor, reżyser, pedagog teatralny.
Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Aktor Teatru Ateneum w Warszawie (wcześniej m.in. w Teatrze Polskim w Szczecinie, Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie, Szwedzka 2/4 w Warszawie, TR Warszawa). Odtwórca ok. 120 ról teatralnych, laureat nagród aktorskich na festiwalach w Kaliszu, Radomiu i Zabrzu.

 

 

MARCIN ZAWADA – absolwent teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował jako dramaturg i asystent reżysera przy spektaklach m.in. Krystiana Lupy i Yany Ross. Selekcjoner i dyrektor artystyczny festiwali teatralnych: warszawskiego Hajdparku (2006-2008), olsztyńskich Demoludów (2008-2016), a od 2016 roku Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Był członkiem komisji artystycznej w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej oraz w projekcie Teatr Polska. W latach 2017-2020 był zastępcą dyrektora w Teatrze Syrena. Od 2013 roku prowadzi program „Ten cały musical” w Programie 2 Polskiego Radia.