Dług konkurs

Teatr Nowy Proxima w Krakowie

20.30, czas trwania: 105 minut, Scena Kameralna

I odpuść nam nasze długi jako i my odpuszczamy naszym dłużnikom – tak brzmi dosłowny przekład znanych wszystkim od dzieciństwa słów. Dług towarzyszy nam od kołyski aż po grób, narastający, niemożliwy do spłacenia dług…
Antropolog David Graeber napisał jedną z najważniejszych książek ostatnich lat. Erudycyjną, błyskotliwą, przenikliwą, nonkonformistyczną, skłaniającą do radykalnej rewizji utartych poglądów na mechanizmy rządzące światem.
Jan Klata, inspirując się książką Graebera i odwołując się do innych tekstów kultury, takich jak „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego czy „Faust” Johanna Wolfganga von Goethego, postanowił zmierzyć się z tematem długu, jego historią i wpływem na dzieje całej ludzkości. Spektakl traktuje o tym, co dotyczy każdego z nas – polityce, ekonomii, ekologii i religii.