61 lat Kaliskich Spotkań Teatralnych 

wrzesień 19, 2021 4:09 pm opublikowane przez

Spotkania Teatralne goszczą na deskach kaliskiego teatru już od ponad 60 lat. To najstarszy festiwal teatralny w Polsce i zarazem jedyny konkurs aktorski. Zespoły z całej Polski odwiedzają miasto i prezentują swoje najlepsze spektakle na deskach kaliskiego teatru. 

Jak to się zaczęło?

Pierwszy festiwal odbył się w 1960 roku. Jego idea została stworzona przez ówczesnego dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego – Tadeusza Kubalskiego. W realizacji pomogli mu: Bohdan Adamczak, Leszek Pawlak i Marcin Talarczak. Kubalski, człowiek mądry, o ogromnym sercu, tworzył nie tylko na scenie, ale również dzięki swojej wrażliwości budował podstawy życia teatralnego i kulturalnego wśród kaliskiej społeczności. Zdecydował się na krok dość rzadki w ówczesnych czasach. Stworzył imprezę, jakiej nikt nie mógł sobie wyobrazić w tym nieco uśpionym mieście. Chciał, aby repertuar festiwalu był różnorodny oraz spełniał takie zadania, jak umożliwienie mieszkańcom Kalisza i okolic obcowania ze sztuką sceniczną i zapoznania się z życiem teatralnym Polski. W programie KST z 1962 roku można przeczytać, jakie było zamierzenie organizatorów, na przykład: zacieśnianie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami, podnoszenie rangi teatrów, upowszechnianie sztuki, ożywienie życia artystycznego w Kaliszu i okolicy, upowszechnienie teatru dla środowisk robotniczych. Świadczyło to o dalekowzroczności dyrektora. Gdy zabrakło Tadeusza Kubalskiego (zm. 1963 r.), festiwal spotkało wiele transformacji. Początkowo, był to regionalny przegląd przedstawień teatralnych z Wielkopolski, który z czasem stał się imprezą ogólnopolską. W pierwszym dwudziestopięcioleciu wciąż żywa była jednak dyskusja na temat formuły festiwalu. Chcąc uchronić KST od przypadkowości repertuaru i braku oblicza, kolejni dyrektorzy doraźnie starali się profilować jego program pod kątem np. polskiego dramatu narodowego, klasyki światowej, tzw. teatru poszukującego czy młodego pokolenia twórców. Żadna z tych formuł nie utrzymała się na dłużej, aż do momentu, kiedy w 1985 roku dyrektor Maciej Grzybowski nadał mu finalną formułę Festiwalu Sztuki Aktorskiej.

ABC festiwalu

KST to najstarszy festiwal teatralny w Polsce oraz jedyny konkurs aktorski. Do Kalisza przybywają zaproszone zespoły teatralne z całej Polski, by zaprezentować swoje spektakle i wziąć udział w konkursie. Artystom przyznawane są następujące nagrody: za rolę epizodyczną, wyróżnienie aktorskie, nagroda ufundowana przez ZASP, specjalna nagroda aktorska oraz GRAND PRIX Kaliskich Spotkań Teatralnych. Nagrody przyznaje jury, w którego skład wchodzą osoby zawodowo zajmujące się teatrem – aktorzy, reżyserzy, krytycy, teatrolodzy i wykładowcy akademiccy. Na wynik festiwalu wpływ ma również publiczność, która od kilku lat głosuje po każdym spektaklu na swojego ulubionego aktora i wybiera najlepsze przedstawienie, oceniając je w skali od 1 do 10. Angażowanie publiczności umożliwia nie tylko lepszy kontakt i komunikację w relacji widz-aktor, ale również daje samym odbiorcom inną percepcję widowiska scenicznego, dzięki czemu mogą czuć się ważną częścią festiwalu. Każdego wieczoru organizowane są także spotkania widzów z aktorami. Widzowie mają wtedy okazję na rozmowę o sztuce, poznanie bliżej aktorów i zadanie im nurtujących pytań. 

“Zespoły zawsze chętnie przyjeżdżają do Kalisza – to jedyny festiwal w kraju, gdzie ocenia się kreacje aktorskie. Już pojawienie się w programie stanowi duże wyróżnienie dla zaproszonych aktorów. Poza tym goście bardzo lubią atmosferę naszego miasta – wszyscy przyjeżdżający są zachwyceni lokalizacją budynku i samym Teatrem, który jest jednym z najpiękniejszych w Polsce” – mówi Ewelina Knajdek-Marcinkowska, która w teatrze zajmuje się projektami edukacyjnymi oraz opieką nad wolontariuszami, których pomoc jest niezbędna podczas KST. Ponadto, oprócz spektakli, w całym mieście możemy wziąć udział w wydarzeniach współtowarzyszących, takich jak koncerty, pokazy filmowe czy wystawy.  

Z niecierpliwieniem widzowie, aktorzy i cały Kalisz czekają na oficjalne rozpoczęcie 61 Kaliskich Spotkań Teatralnych! 

Gabriela Jaśkiewicz

Kategoria:

Napisane przez sekretarz literacki