61. Kaliskie Spotkania Teatralne

Główny sponsor

 

 


Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Sponsor i wsparcie festiwalu