Kontakt

Kontakt

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

pl. Bogusławskiego 1
62-800 Kalisz
tel. 62 760 53 00
teatr.kalisz.pl
facebook.com/TeatrBoguslawskiego

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY Magda Grudzińska
KIEROWNICZKA ARTYSTYCZNA Weronika Szczawińska
KIEROWNICZKA OPERACYJNA Kalina Michocka

57. KALISKIE SPOTKANIA TEATRALNE

KURATORZY Grzegorz Reske i Weronika Szczawińska
PRODUKCJA I SPONSORZY Kalina Michocka (kalina.michocka@teatr.kalisz.pl)
TECHNIKA Karol Ciupek (karol.ciupek@teatr.kalisz.pl)
LOGISTYKA Karina Guzielak (karina.guzielak@teatr.kalisz.pl)
IMPRESARIAT Liliana Skutecka (liliana.skutecka@teatr.kalisz.pl)
KOORDYNACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Ewa Wojtysiak (ewa.wojtysiak@teatr.kalisz.pl);
MEDIA Monika Łuczkowska / Agencja HIGHLITE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I MATERIAŁY PROMOCYJNE Marcelina Hertmann (marcelina.hertmann@teatr.kalisz.pl)
ORGANIZACJA WIDOWNI Agnieszka Pawlak (bow@teatr.kalisz.pl)
WOLONTARIAT, PROGRAM DODATKOWY Ewelina Knajdek-Marcinkowska (ewelina.knajdek-marcinkowska@teatr.kalisz.pl)
WARSZTATY Ola Rajska (ola.rajska@teatr.kalisz.pl)
PLAKAT Marta Śniosek-Masacz
KATALOG – SKŁAD Natalia Czarcińska
WYSTAWA I KOREKTA Ewa Wieczorek (ewa.wieczorek@teatr.kalisz.pl)
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Piotr St. Walendowski (piotr.walendowski@teatr.kalisz.pl), Jakub Seydak

ZESPÓŁ TEATRU

GŁÓWNA KSIĘGOWA Iwona Busschaert KSIĘGOWOŚĆ Małgorzata Binduga, Dorota Rzepczak, Karolina Wojnarowicz PRZETARGI I BHP Joanna Sobocka BRYGADIER SCENY Grzegorz Szary OBSŁUGA SCENY Paweł Grochowski, Jan Klatkowski, Jacek Kostecki, Dariusz Łuszkiewicz, Radosław Szymczak AKUSTYCY Andrzej Drużbiak, Sebastian Jochan OŚWIETLENIOWCY Adam Glapiński, Dariusz Sałdziński, Janusz Szychta REKWIZYTORZY Kamil Berczak, Andrzej Górnicki GARDEROBIANE Elżbieta Pałucka, Irena Pawlaczyk, Małgorzata Wypych FRYZJERKICHARAKTERYZATORKI Anna Kalinowska, Karina Owczarek PRACOWNIA KRAWIECKA DAMSKA Barbara Przybyła PRACOWNIA KRAWIECKA MĘSKA Anna Sobczak PRACOWNIA PLASTYCZNA Jolanta Pawłowska KONSERWATOR Marek Aronowski MAGAZYN Arleta Bartoszek ZAOPATRZENIE Piotr Binduga KIEROWCA Mirosław Bera PRACOWNICY GOSPODARCZY Wojciech Rowicki, Joanna Kąkol, Anna Piasecka SEKRETARIAT Aneta Stawik REKLAMA I GRAFIKA Tomasz Wierzgacz KASA TEATRU Ewa Gruszczyńska, Aneta Joachimkowska INSPICJENTKI Nikola Brojerska, Agnieszka Kasprzak