Jury 60. KST

Małgorzata Bogajewska

– reżyser, pedagog łódzkiej Szkoły Filmowej, dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie. Zrealizowała ponad 40 spektakli, między innymi w Teatrze Jaracza w Łodzi, w Teatrze Narodowym w Warszawie, Teatrze Powszechnym i Teatrze Dramatycznym w Warszawie, krakowskim Teatrze Bagatela oraz w Teatrze Ludowym. Laureatka wielu nagród reżyserskich, nagrodzona m.in. trzykrotnie podczas Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i trzykrotnie (w tym w 2019 r. nagrodą główną za reżyserię spektaklu Gdy przyjdzie sen) na Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” w Zabrzu, a także w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

 

Małgorzata Leyko

teatrolog i kulturoznawca, profesor, pracuje w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego, wykłada także w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 2007-2014 była kierownikiem literackim w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
Zajmuje się badaniami nad teatrem niemieckojęzycznym w XIX i XX wieku, teatrem żydowskim w Polsce, polsko-niemieckimi stosunkami teatralnymi, teatrem jako instytucją oraz tańcem i ruchem w teatrze. Jest redaktorem tomów zbiorowych oraz współredaktorem kilkunastu książek wydanych w Polsce i w Niemczech. Ważną część jej dorobku naukowego stanowią przekłady tekstów naukowych i artystycznych z języka niemieckiego. Na język polski przełożyła m.in. dramaty Gerta Jonkego, Petera Turriniego i Artura Schnitzlera. Obecnie kieruje zespołem opracowującym pierwszy polski słownik poświęcony zagadnieniom tańca w XX i XXI wieku.

Sławomira Łozińska

aktorka, menadżer kultury, absolwentka PWST w Warszawie. Od roku 1973 do dziś związana z Teatrem Narodowym

(debiutowała w spektaklu Wacława dzieje w reż. Adama Hanuszkiewicza). Ma w swoim dorobku role teatralne, filmowe, telewizyjne i radiowe. Ukończyła studia podyplomowe zarządzania instytucjami kultury w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1997-2003 pełniła funkcję koordynatorki pracy artystycznej Teatru Narodowego w Warszawie. W latach 1996-2002 zasiadała w Zarządzie Głównym Związku Artystów Scen Polskich. W latach 2003-2005 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2008-2013 Dyrektor Naczelna warszawskiego Teatru Ateneum.

Joanna Ostrowska

– profesor w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, badaczka teatru i performansów kulturowych, autorka wielu publikacji, w tym trzech książek autorskich. Wieloletnia recenzentka teatralna. Pracuje także w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie.