Jury 59. KST

BEATA GUCZALSKA – badaczka teatru, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego (obecnie prorektor uczelni, a w latach 2012-2016 dziekan Wydziału Reżyserii). Zajmuje się współczesnym teatrem polskim: twórczością reżyserów (książka „Jerzy Jarocki. Artysta teatru”, szereg artykułów o  twórczości Krystiana Lupy), oraz sztuką aktorską (książki „Aktorstwo polskie. Generacje” oraz „Trela”). Współpracuje z krakowskimi „Didaskaliami”, publikowała także w „Dialogu”, „Teatrze” i innych magazynach teatralnych.

 

 

 

DOROTA LANDOWSKA – polska aktorka teatralna, telewizyjna, filmowa i  radiowa, absolwentka PaństwowejWyższej Szkoły Teatralnej w  Warszawie (1992). Aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie w latach 1992-1999 oraz Teatru Narodowego (od 1999). Laureatka wielu nagród, m.in. Nagrody im. Leona Schillera (1997) oraz nagrody Teatru Polskiego Radia „Wielki Splendor” za „wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce” (2008) – jak również dwukrotna laureatka Kaliskich Spotkań Teatralnych (1997 i 1998). W 2005 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

 

PIOTR KRUSZCZYŃSKI – reżyser i architekt z wykształcenia, od września 2011 roku dyrektor Teatru Nowegow Poznaniu, a także wykładowca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i Akademii Teatralnej w Warszawie. Od swojego debiutu w  1997 roku wyreżyserował ponad 40 przedstawień w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W  latach 2002-2008 był dyrektorem artystycznym Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Od 2018 roku sprawuje też funkcję dyrektora festiwalu i konkursu wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”, którego organizatorem jest Teatr Nowy
w Poznaniu.

 

 

WOJCIECH MAJCHEREK – krytyk teatralny, absolwent Wydziału Wiedzy o  Teatrze PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 1990-2005 redaktor miesięcznika „Teatr”. Od 2005 – redaktor TVP Kultura. Selekcjoner festiwali m.in. Warszawskich Spotkań Teatralnych, Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Konfrontacje” w Lublinie. Recenzent teatralny portalu Onet.pl. Współpracownik miesięcznika „Teatr”. Autor bloga „Nie tylko o teatrze” (www.majcherek.waw.pl).