57. Kaliskie Spotkania Teatralne

WERDYKT JURY 57. KALISKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH – FESTIWALU SZTUKI AKTORSKIEJ

 

Jury z satysfakcją i radością podkreśla przemyślaną i przejrzystą kompozycję całego programu festiwalu. Zestawienie zaproponowane przez kuratorów – Weronikę Szczawińską i Grzegorza Reske – pozwala zobaczyć najciekawsze kierunki rozwoju współczesnej sztuki aktorskiej, wykraczające poza ramy nawykowo przyjętej teatralności, testującej nośność i skuteczność różnorodnych konwencji i technik, zaczerpniętych również z innych obszarów sztuki i humanistyki. Szczególnie wyraźnie widoczna jest tendencja do zmiany relacji w procesie pracy nad spektaklem, zmierzająca w kierunku kreacji zbiorowej i zawieszenia tradycyjnych hierarchii.

 

Jury 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych w składzie: Bogusław Kierc, Monika Kwaśniewska i Nadia Sokolenko po obejrzeniu ośmiu spektakli konkursowych przyznało:

1. Dwie równorzędne nagrody im. Jacka Woszczerowicza ufundowane przez ZASP, każda w wysokości 1500 złotych, dla:

Nataszy Aleksandrowitch za oszczędnie wyrazistą rolę w spektaklu Najgorszy człowiek na świecie z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz dla Sary Celler-Jezierskiej za subtelnie zdystansowaną, a zarazem intensywną obecność w spektaklu Raj. Tutorial z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

 

2.Cztery równorzędne wyróżnienia w wysokości 2000 złotych dla:

Beaty Bandurskiej za rolę w spektaklu Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy z Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Jej rola łączy osobiste zaangażowanie, wewnętrzną siłę i powściągliwość wyrazu.

Cezarego Kosińskiego za rolę w spektaklu Robert Robur z TR Warszawa. Kosiński za pomocą ironii połączonej z nieoczywistym serio stworzył postać będącą rodzajem aktorskiego persyflażu.

Pawła Smagały za rolę w spektaklu Robert Robur z TR Warszawa. Smagała balansuje między konwencjami teatralnymi i filmowymi, tworząc oryginalny styl aktorski, który można by nazwać komiksowym.

Justyny Wasilewskiej z TR Warszawa za rolę w spektaklu Robert Robur, którą cechuje myślowa giętkość, plastyczność i energia w prowadzeniu wewnętrznej narracji, tworzącej kontur postaci i całej rzeczywistości scenicznej.

 

3. Cztery równorzędne nagrody aktorskie w wysokości 2500 złotych dla:

Marty Malikowskiej, Soni Roszczuk, Macieja Pesty i Jana Sobolewskiego za role w spektaklu Henrietta Lacks z Nowego Teatru w Warszawie i Centrum Nauki Kopernik. Brawurowe i świadome użycie technik oraz konwencji aktorskich stwarza kwartet, w którym współbrzmią ze sobą sprawy społeczne i osobiste, wysmakowane poczucie humoru, satyra, ironia i czułość, przenikliwa refleksja naukowa i etyczna, celna diagnoza polityczna. Bezkompromisowe przedstawienie prowokuje widzów do osobistej reakcji sumienia.

4. Grand Prix 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej w wysokości 20 000 złotych, ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Kalisza, dla zespołu grającego w spektaklu Wszystko o mojej matce z Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie: Dominiki Biernat, Michała Borczucha, Iwony Budner, Agaty Klepacz, Moniki Niemczyk, Marty Ojrzyńskiej, Haliny Rasiakówny, Krzysztofa Zarzeckiego i Eweliny Żak.

Osobiste zaangażowanie zespołu w proces powstawania i problematykę spektaklu zyskuje we Wszystko o mojej matce precyzyjną, wielowartościową, elastyczną, przełamującą stereotypy mistrzostwa formę. Doświadczenie intymne i prywatne uzyskuje w tym przedstawieniu społeczną i polityczną rangę. Rama instytucji publicznej sprawia, że te wymiary wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Muzyczny charakter relacji scenicznych przekształca kategorię przestrzeni teatralnej, która nie tylko okazuje się strefą widzenia i przeżywania, ale również przywołuje aktywną rzeczywistość pozateatralną.

 

WERDYKT JURY SPOŁECZNEGO

Jury społeczne w składzie: Karolina Czepkiewicz, Bartosz Kowalczyk, Marek Kubisiak, Justyna Szczepaniak, Teresa Szczepaniak po obejrzeniu ośmiu spektakli konkursowych postanowiło przyznać:

1.Nagrodę zbiorową w wysokości 2500 zł aktorkom: Beacie Bandurskiej, Magdalenie Celmer, Martynie Peszko, Soni Roszczuk, Małgorzacie Trofimiuk, Małgorzacie Witkowskiej za role w spektaklu Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy w reżyserii Wiktora Rubina z Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy w uznaniu za grę zespołową, potęgującą emocjonalny przekaz oraz budującą poczucie wspólnoty.

2. Nagrodę indywidualną w wysokości 500 złotych dla Soni Roszczuk za rolę w przedstawieniu Henrietta Lacks w reżyserii Anny Smolar (koprodukcja: Nowy Teatr w Warszawie i Centrum Nauki Kopernik) w uznaniu za sprawne łączenie odmiennych sposobów gry aktorskiej, za klarowność przekazu i wyrazistość, za stworzenie wiarygodnego pomostu pomiędzy tym, co ludzkie a tym, co zwierzęce.

3. Nagrodę indywidualną w wysokości 500 złotych dla Macieja Pesty za rolę w przedstawieniu Henrietta Lacks w reżyserii Anny Smolar (koprodukcja: Nowy Teatr w Warszawie i Centrum Nauki Kopernik) w uznaniu za sprawność warsztatową, siłę wyrazu, empatię i opanowanie.

4. Nagrodę indywidualną w wysokości 500 złotych dla Jana Sobolewskiego za rolę w przedstawieniu Henrietta Lacks w reżyserii Anny Smolar (koprodukcja: Nowy Teatr w Warszawie i Centrum Nauki Kopernik) w uznaniu za wykraczanie poza standardowy wachlarz środków aktorskich, za sprawność ruchową i walory akustyczne.

5. Nagrodę indywidualną w wysokości 1000 złotych dla Marty Malikowskiej za rolę w spektaklu Henrietta Lacks w reżyserii Anny Smolar (koprodukcja: Nowy Teatr w Warszawie i Centrum Nauki Kopernik) w uznaniu za oszczędność środków, która wzmaga siłę oddziaływania, za aktorski profesjonalizm i kulturę sceniczną, za umiejętne spajanie scenicznej rzeczywistości.

 

Pragniemy jednocześnie wyrazić uznanie dla wszystkich aktorów, których mieliśmy okazję podziwiać podczas tegorocznego festiwalu. Obcowanie z Państwa talentem dostarczyło nam wielu wzruszeń, takich, których można doświadczyć jedynie będąc częścią teatralnej widowni. Mamy nadzieję, że czas spędzony na tegorocznym festiwalu stanie się dla Państwa choć w części źródłem tak miłych i cennych wspomnień, jakie niewątpliwie przypadną nam w udziale.

Kalisz, 21 maja 2017 r.

 

 

Festiwal Sztuki Aktorskiej

AKTORSTWO – NOWE WYZWANIA

Linia programowa Kaliskich Spotkań Teatralnych – obecnej i dwóch poprzednich edycji – jest efektem uważnego przyglądania się repertuarowi krajowych scen oraz próby zgłębienia najżywiej dyskutowanych problemów. Jeden z nich dotyczy miejsca sztuki scenicznej w dzisiejszym świecie. Jak odnaleźć język teatru, który nadążyłby za dynamiczną zmianą społeczną, związaną z uczestniczeniem widzów w kulturze, a wywołaną rozwojem mediów elektronicznych? Jak w tym układzie współrzędnych funkcjonuje aktor, postać kluczowa, niezbędna i podstawowa dla wydarzania się teatralnego widowiska?

Kaliski Festiwal Sztuki Aktorskiej, jak żadna inna impreza w Polsce, ma obowiązek te nowe wątki podejmować, kolekcjonować i poddawać próbie opisu i oceny, zarówno przez lokalną publiczność, zaproszone jury (społeczne i profesjonalne), jak i przez krytyków i akademików zajmujących się rozwojem sztuk performatywnych. Głęboko wierzę, że osiem konkursowych spektakli prezentowanych na tegorocznej edycji festiwalu daje pełny obraz tego, jakie „nowe wyzwania” eksploruje polski teatr repertuarowy w sezonach 2015/16 i 2016/17.

Zaprosiliśmy teatry stojące w awangardzie poszukiwań nowego języka, a także takie, które balansują pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Na festiwalowej scenie zobaczymy młode pokolenie aktorów, wchodzących do instytucji ze spektrum nowych pomysłów, i ich starszych kolegów, rozwijających swój warsztat i otwartych na nowe koncepcje.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o nieobecnych. W programie tegorocznego festiwalu nie pojawi się Klątwa z Teatru Powszechnego w Warszawie. Jest to spektakl, który (być może jak żaden inny w ostatnich sezonach) podejmuje temat aktora w teatrze i wobec teatru, a także w wieloaspektowy sposób otwiera dyskusję o aktorskich powinnościach, prawach i obowiązkach. Niestety, pozaartystyczne i zmanipulowane politycznie zamieszanie wokół warszawskiego spektaklu spowodowało, iż dyrekcja Teatru uznała, że również w Kaliszu artystyczne aspekty Klątwy zostałyby przykryte światopoglądową awanturą.

Do tego nieobecnego spektaklu i jego twórców z pewnością będziemy się odwoływać podczas festiwalowych rozmów. Mam nadzieję, że w ręce kaliskiej publiczności i obu gron jurorskich oddaję program pełny, artystycznie rzetelny, intelektualnie stymulujący i po prostu ciekawy. A publiczność zachęcam do świętowania Festiwalu Sztuki Aktorskiej – wraz z jego bohaterkami i bohaterami – i na widowni, i w festiwalowym klubie.

Grzegorz Reske
Kurator 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych

Organizator

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Mecenat

                     herb+Miasto Kalisz2

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą.

Partner

          

 


Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Mecenat Społeczny

Patronat Medialny