Najlepsi 1985–2016

Liczba laureatów wszystkich edycji Kaliskich Spotkań Teatralnych jest przeogromna. Na Festiwalu, szczególnie w ciągu pierwszych 25 lat, po laury sięgali nie tylko aktorzy; nagradzano również innych twórców spektakli, reżyserów, scenografów. Jednak kiedy w 1985 roku Dyrektor Maciej Grzybowski zmienił formułę Festiwalu, światła reflektorów skierowały się przede wszystkim na kreacje aktorskie.

Festiwal Sztuki Aktorskiej stał się miejscem szczególnym, gdzie to aktorzy właśnie zdobywali uznanie, porywali publiczność, zachwycali. Wystawa, którą dla Państwa przygotowaliśmy, prezentuje laureatów najważniejszych nagród, jakie przyznano od 25. do 56. KST, czyli w czasie, gdy Festiwal skupiał się już głównie na aktorstwie.

Bohaterowie wystawy to aktorzy – niekiedy wywodzący się z najodleglejszych teatralnych światów – w swoich nagrodzonych rolach. Są wśród nich artyści, którzy na trwałe zapisali się w historii teatru, i aktorzy nieco zapomniani; „aktorzy instrumentalni” i mistrzowie słowa, perfekcyjni interpretatorzy klasycznych ról, aktorzy niebojący się artystycznego ryzyka; wielkie sceniczne indywidualności i bohaterowie zbiorowi, czyli idealnie zgrane zespoły aktorskie. Wszystkich ich łączy jedno: to, że w konkretnym miejscu i czasie, zdobywając najwyższe laury na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, zostali uznani przez jury (i najczęściej również przez festiwalową publiczność) za najlepszych.

W tym roku pożegnaliśmy Danutę Szaflarską, ucieleśnienie aktorskiej pasji, bezpretensjonalności, a przy tym doskonałego rzemiosła i prawdziwego piękna. Ta wybitna aktorka, mistrzyni, to (wraz z Haliną Winiarską i Janem Machulskim) laureatka Nagrody Aktorskiej I Stopnia na pierwszych KST w 1961 roku. Wystawa Najlepsi obejmuje również nagrodzoną na kaliskim Festiwalu rolę Danuty Szaflarskiej (wyjątek wykraczający poza ramy czasowe określone w wystawie). To nasz ukłon w jej stronę, wyraz atencji, podziękowanie.